[Chia sẻ] Làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS

Rate this post

Ngoài việc sử dụng máy tính bỏ túi để học tập, bạn cũng có thể tận dụng chúng cho mục đích giải trí với trò chơi ma trận thú vị. Dưới đây là hướng dẫn làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS, mời bạn tham khảo!

Ma trận

Bước 1: Mode ~> 2 ~> 9 ~> m+ đến n=80

Bước 2: Ấn nút lên ~> ấn 1313131… đến full màn hình.

Bước 3: Ấn = 2 ~> ấn 0,1 ~> del 2 cái ~>rồi delheeset mấy số 131313… đến mấy số 0000 ( đừng del số 3311).

Bước 4: Ấn liên tục sin tan sin tan… cho đến ma trận xuất hiện.

Xem thêm: Chia sẻ Code Get Link Fshare hoàn toàn miễn phí mới 2022

Ma trận con heo

Để tạo một hiệu ứng thú vị trên máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Nhấn mode 3 1 trên bàn phím.
 • Nhấn số 1, sau đó liên tục nhấn M+ cho đến khi màn hình hiển thị n=40. Tiếp tục nhấn M+ thêm 2 lần.
 • Nhấn số 2 để chọn ESC, ấn ^(mũi tên lên) rồi ấn 3030… cho đến khi màn hình đầy.
 • Nhấn “=” hai lần, sau đó nhập số 01. Lúc này màn hình có thể hiển thị lỗi syntax, nhưng không cần quan tâm đến thông báo này.
 • Sử dụng phím “<” để di chuyển con trỏ đến bên cạnh số 3 (nhưng không được đặt con trỏ vào số 3), sau đó nhấn shift del để xóa hết các ký tự 3030…
 • Khi xóa hết ký tự 3030…, nhấn del một lần nữa. Tiếp theo, nhấn del 9 bốn lần và sau đó nhấn shift del.
 • Nhấn các số từ 1 đến 9 bốn lần, sau đó sử dụng dấu “>” để di chuyển con trỏ đến dấu phân số (ví dụ: mp).
 • Nhấn alpha hyp . nCr . shift nCr (giữa các ký tự có dấu chấm) và lặp lại thao tác này 5 lần.
 • Sử dụng dấu “>” để di chuyển con trỏ đến giữa hai ký tự “log xor”, sau đó nhấn dấu nhân.
 • Nhấn shift del 9 và giữ số 8, sau đó ấn AC nhiều lần để hiển thị hình con lợn chạy trên màn hình.
Làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS
Làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS

Ma trận bò cạp

Bạn có thể thực hiện như sau:

 • Thay vì sử dụng các số từ 1 đến 9, bạn sẽ thay thế chúng bằng các chữ cái ABCDeFXYM (để gõ chữ e, bạn có thể ấn phím alpha + In).
 • Thay vì nhấn phím 8 nhiều lần, bạn sẽ thay thế bằng cách ấn phím x và sau đó thực hiện phép tính bình phương theo nhiều lần lặp lại.

Ma trận I Love you (hot)

 • Chọn mode 2 và chọn Reg (2), sau đó chọn Quad (3).
 • Nhấn số 1, sau đó nhấn dấu “=” và nhấn M+ 42 lần. Tiếp theo, nhấn số 2.
 • Sử dụng nút lên để hiển thị chữ Freq40 =, sau đó nhấn 13131313 cho đến hết. Nhấn “=” và sau đó nhấn số 0 và số 1.
 • Nhấn nút sang để chuyển sang chế độ khác, sau đó nhấn AC. Tiếp tục sử dụng nút lên và nhập 3030303 cho đến hết. Nhấn “=”, sau đó nhập số 0 và số 1. Nếu hiển thị thông báo lỗi Math Error, Stack Error hoặc Syntax Error, hãy bỏ qua và nhấn nút sang trái.
 • Nhấn nút sang trái để di chuyển đến gần số 03 (nhưng chỉ đứng sau số 0303 để tránh gây hỏng).
 • Nhấn Shift+del và tiếp tục nhấn del cho đến hết. Sau đó, nhấn del 4 lần.
 • Nhấn Shift+del để bắt đầu viết chữ. Nhấn “.” và sau đó nhấn alpha “-” (tức là chữ a). Nhấn shift “1” và chọn 3 để có chữ n. Tiếp theo, nhấn Const 06 để có chữ h, sau đó nhấn “.”. Nhấn alpha “,” để có chữ Y, sau đó nhấn shift “In” để có chữ e. Tiếp theo, nhấn const 17 để có chữ u.
 • Nhấn “.” và sau đó nhấn shift “In” để có chữ e. Sau đó, nhấn alpha “M +” để có chữ M. Tiếp theo, tiếp tục nhấn “.” và shift “x” (chữ P) cho đến hết.

Sau khi viết xong, nhấn sang trái cho đến hết (lùi về dấu chấm đầu tiên). Cuối cùng, nhấn Shift + Del + 8 để hoàn tất quá trình.

Xem thêm: Biến máy tính thành trung tâm giải trí cao cấp bằng cách nào?

Tự tạo 100 kiểu ma trận hot chỉ bằng một cú nhấp chuột

Bước 1: 

Để tạo hiệu ứng đặc biệt trên máy tính, bạn cần thực hiện các bước sau: Nhấn Mode và chọn chế độ SD. Nhấn liên tục 9M+ 42 lần và nhấn số 2. Sử dụng nút lên để chọn số 3 và nhấn liên tục cho đến khi chuỗi số 303030…3 hiển thị đầy đủ.

Bước 2: 

 • Nhấn = =, sau đó nhấn 0 1 và di chuyển con trỏ sang trái cho đến khi đến gần số 3.
 • Nhấn shift del để hiện dấu nháy và xóa chuỗi 303030…3. Lúc này màn hình sẽ trở nên trắng.
 • Nhấn del một lần nữa để hiện ra các ký tự khác nhau như mpmp.v..v…
 • Nhấn shift del để tắt dấu phẩy và gõ đoạn mã “shift nCr .nCr. nCr.” để tạo ra P.C.C. Trong khi gõ, bạn sẽ thấy chữ “log xornm”. Ở giữa hai ký tự trống của chữ “xornm”, bạn có thể chèn số 0.

Bước 3: 

Để hoàn thành tác vụ, bạn chỉ cần di chuyển con trỏ về vị trí ban đầu, sau đó nhấn shift del để hiện dấu phẩy và nhấn del del 9. Kết thúc phần I.

Bước 4: 

 • Nhấn nút ON hoặc nút AC để tắt ma trận.
 • Nhấn nút lên, sau đó nhấn 5 và = =, và tiếp tục nhấn 0 1.
 • Nhấn del del để hiện ra chuỗi : : : P.C.C.P.
 • Di chuyển con trỏ tới đầu hai dấu hai chấm bằng cách nhấn nút qua trái. Việc này cần chú ý và không nên di chuyển quá mức, vì nếu di chuyển quá mức, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
 • Nhấn shift nCr. nCr.nCr. để tạo P.C.C. Tiếp tục nhấn các phím này cho đến khi hoàn thành.

Bước 5: 

 • Nhấn nút tới để chuyển đến vị trí cần thiết và nhập số 0 vào giữa hai ký tự trống của chữ “log xornm”.
 • Di chuyển con trỏ về vị trí ban đầu và nhấn shift del, sau đó nhấn del del 9 để hiện ra các tùy chọn.
 • Nhấn 0 1 để chọn tùy chọn mong muốn và nhấn shift del để tắt dấu nháy.
 • Chèn bất kỳ ký tự nào bạn muốn, ví dụ như số 1, 2, 3, 4, Ans, hay các ký tự hàm số như sin, cos, tan, v.v.
 • Cuối cùng, nhấn shift del del del 9 để kết thúc và bạn có thể chạy bất kỳ ký tự nào bạn muốn.

Ma trận tên bay

Để thực hiện các thao tác được mô tả, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Từ bước 1 đến bước 8 của ma trận mới.
 2. DEL 3 lần.
 3. ALPHA – C -chấm… cho đến hết (không xóa kí tự lạ).
 4. AC.
 5. Làm từ bước 1 đến bước 5 của ma trận mới.
 6. ANS, =, AC.
 7. 99 =
 8. Lên 1 lần.
 9. Sang phải 1 lần.
 10. DEL 3 lần.
 11. SHIFT-DEL-9 (thật nhanh).

Ma trận lờ đờ

 1. Bước 1 đến bước 6 của ma trận cấp 1
 2. 9999 =
 3. Lên 1 lần
 4. Sang phải 1 lần
 5. DEL 2 lần, lùi về đầu
 6. ALPHA -C – chấm (2 lần)
 7. C (đậm-nút nCr) – chấm
 8. ALPHA-ln-chấm (hiện lên chữ e)
 9. ALPHA-phẩy-chấm (hiện lên chữ Y)
 10. Theo thứ tự C.C.C (đậm).e. Y…. cho đến hết (xóa các kí tự lạ). Ký tự cuối cùng phải là e
 11. AC
 12. 9.99999… (qua dấu chấm) E99 + 0.000000 (qua dấu +) 9E99
 13. =, AC
 14. 9999, =
 15. 9.9999… (qua dấu chấm) E99 + 8E89
 16. =, AC, ANS, =, AC
 17. 9999 =
 18. Lên 1 lần
 19. Sang phải 1 lần
 20. Sang phải, tìm đến số 9 trong “E89”
 21. Nhấn DEL vài lần
 22. Lùi về đầu (sang trái) đến chỗ dấu 2 chấm
 23. SHIFT-DEL
 24. Nhấn dấu trừ liên tục cho đến khi ma trận hình thành

Xem thêm: Tổng hợp 5 cách phá máy tính nhanh nhất

Ma trận bay

1/MODE >REG >LIN

2/S , (dấu phẩy cạnh nút M+ ) 9 M+ 26 lần

3/9 M+

4/ 3030303030….03 = AC.

5/^(Freq27= ) Ans = = 0 1 < < < < để con trỏ ngay sau chữ s của chữ Ans ấn S DEL DEL DEL S DEL.

6/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 17 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL.

7/Ấn log ln liên tục tới khi không ấn được.

8/< < đưa con trỏ về đầu tiên DEL DEL DEL DEL DEL DEL S DEL 9.

Chú ý :Có thể thay log ln bằng + – hoặc sin cos ..v.v. {C.P.).}có C tổ hợp P chỉnh hợp và dấu).

6’/Ấn tổ hợp 12kí tự bất kì ví dụ 012345678910 hoặc XYMXYMXYMXYM hoặc 109876543210.

7’/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 18 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL.

8’/ Như 8/

Hy vọng qua bài viết mà Công Nghệ Số đã chia sẻ bạn đã hiểu về cách làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *